Những nét duyên dáng của Việt Nam thông qua bộ icon vô cùng dễ thương

[​IMG]

Vào năm 2016, một họa sĩ sống tại thành phố Hồ Chí Minh có tên là Nguyễn Nguyễn đã tạo ra bộ icon "một chút Việt Nam" vô cùng dễ thương và mang đậm dấu ấn dân tộc. Theo ông Nguyễn chia sẻ, bộ ảnh này mang tính chất cảm hứng và không phục vụ mục đích cụ thể nào.
 

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Bình luận về bài viết