Nhiều người dùng iPhone bất ngờ bị khoá Apple ID không rõ lý do

Mới đây, một số người dùng iPhone cho biết, họ bất ngờ nhận được thông báo trên điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu của Apple ID. Tuy vậy sau khi đã nhập chính xác, Apple lại thông báo Apple ID của họ bị khoá.

Một khi Apple ID bị khoá, các dịch vụ như iMessage, FaceTime và các dịch vụ khác của Apple sử dụng ID trên đều không thể sử dụng được.

Mặc dù không có một giải thích rõ ràng nào cho nguyên nhân của hiện tượng trên, tuy nhiên trả lời trên Twitter, Apple cũng đã hướng dẫn chi tiết cách để khắc phục tình trạng này. Người dùng có thể lấy lại quyền truy cập tài khoản bằng cách trả lời các câu hỏi bí mật hoặc nhập số điện thoại tin cậy để nhận mã xác minh. Ngoài ra người dùng cũng có thể truy cập https://iforgot.apple.com/ để thực hiện việc thiết lập lại tài khoản.

Mới đây, một số người dùng iPhone cho biết, họ bất ngờ nhận được thông báo trên điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu của Apple ID. Tuy vậy sau khi đã nhập chính xác, Apple lại thông báo Apple ID của họ bị khoá.

Một khi Apple ID bị khoá, các dịch vụ như iMessage, FaceTime và các dịch vụ khác của Apple sử dụng ID trên đều không thể sử dụng được.

Mặc dù không có một giải thích rõ ràng nào cho nguyên nhân của hiện tượng trên, tuy nhiên trả lời trên Twitter, Apple cũng đã hướng dẫn chi tiết cách để khắc phục tình trạng này. Người dùng có thể lấy lại quyền truy cập tài khoản bằng cách trả lời các câu hỏi bí mật hoặc nhập số điện thoại tin cậy để nhận mã xác minh. Ngoài ra người dùng cũng có thể truy cập https://iforgot.apple.com/ để thực hiện việc thiết lập lại tài khoản.

Bình luận về bài viết