Mẹo ẩn tên thư mục không cần chèn icon ẩn hay jailbreak máy

[​IMG]


Thông thường để ẩn tên thư mục chứa ứng dụng trên iPhone, yêu cầu người dùng chèn các icon được thiết kế đặc biệt trên màn hình chỉnh hoặc phải thực hiện jailbreak máy. Tuy nhiên, trong bài viết này AppleShop xin chia sẻ một cách giúp thực hiện công việc này đơn giản hơn, mời các bạn cùng tham khảo và làm thử nhé.

Thao tác giúp ẩn tên thư mục không cần chèn icon ẩn hay jailbreak máy:

  • Bước 1: Sao chép đoạn ký tự đặc biệt phía dưới và bộ nhớ tạm trên iPhone / iPad

Mã:

[⠀] - U+2800
  • Bước 2: Chuyển về chế độ gỡ bỏ ứng dụng của thiết bị (chạm và giữ icon bất kỳ trên màn hình chính)
  • Bước 3: Mở thư mục chứa ứng dụng muốn ẩn tên và dán đoạn ký tực đặc biệt đã sao chép từ Bước 1
  • Bước 4: Xóa các ký tực [,],-,+,2800 và chỉ giữ lại khoảng trống bên trong
  • Bước 5: Nhấn nút Xong để lưu thay đổi và thực hiện thao tác tương tự với các thư mục khác

Video hướng dẫn:
 


Bình luận về bài viết