Hiệp hội Wi-Fi công bố đổi tên các chuẩn Wi-Fi hiện tại: 802.11 thành Wi-Fi 4, 5, 6

[​IMG]

Có thể bạn đã từng nghe nhiều về hai chuẩn wifi thông dung là 802.11n hay chuẩn 802.11ac, tuy nhiên chuẩn nào sẽ là chuẩn tốt nhất dành cho người dùng? Làm sao một người dùng không rành về IT có thể hiểu được các thông số này, và chuẩn Wi-Fi nào đang hoạt động tốt hơn. Để khắc phục được điều này, Wi-Fi Alliance (Hiệp hội Wi-Fi) đã quyết định đổi tên khác cho các chuẩn kết Wifi này để người dùng dễ dàng phân biệt hơn.
 

[​IMG]


Cụ thể, Wi-Fi Alliance đã đặt lại lại tên cho 802.11a là Wi-Fi 1, 802.11b là Wi-Fi 2, và 802.11g là Wi-Fi 3, 802.11n thành Wi-Fi 4802.11ac thành Wi-Fi 5, và 802.11ax thành Wi-Fi 6. Người dùng chỉ cần theo nguyên tắt, số càng lớn thì càng tốt là đúng chuẩn. Minh chưng cho điều này là chuẩn 802.11ax hiện tốt hơn cả hai chuẩn 802.11n và 802.11ac. Lưu ý là những chuẩn Wi-Fi này sẽ giữ nguyên thông số kỹ thuật, chỉ thay đổi tên gọi cho người dùng dễ dàng hiểu được các chuẩn.
 

[​IMG]


Ý tưởng trên được đưa ra nhằm giúp cho mọi người hiểu rõ hơn công nghệ nào tốt hơn và công nghệ nào phù hợp với điện thoại hoặc router mạng tại nhà của bạn, mà không cần phải là một kỹ sư điện tử. Như vậy, sau này chỉ cần nhìn số 4 hoặc số 5 trên biểu tượng mạng Wi-Fi, bạn sẽ biết mạng nào hoạt động tốt hơn.

Bình luận về bài viết