Chia sẻ một số gói "Live Stickers" dành cho iMessage đang được miễn phí trong thời gian ngắn trên App Store


Hiện tại trên cửa hàng App Store đang miễn phí một số gói sticker với thiết kế vui nhộn dành cho iMessage, có thể giúp thể hiện cảm xúc theo cách ấn tượng và khiến cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn. Mời các bạn cùng xem và tải về trước khi bị tính phí trở lại nhé.

‎BARKING DOG STICKERSKích thước file: 22.1 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED FUNNY FACE STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 3.5 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED STUPID DOG STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 2.7 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED STARY CAT STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 3 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED TIGER BOY STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 3.5 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED THE PIG-KNIGHT STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 3.2 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED WHITE OWL STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 2.9 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED WIPING CARTOON STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 3.5 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED WORKING DOG STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 3.2 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED BUN-BROTHER STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 3.2 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED CHARMING DOG STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 2.5 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED FUNNY THIEF STICKERS PACK FOR IMESSAGEKích thước file: 1.8 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


‎ANIMATED LITTLE PIG STICKERS FOR IMESSAGEKích thước file: 2.2 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 


Bình luận về bài viết