Chia sẻ 15 gói sticker "đẹp và độc" dành cho iMessage đang được miễn phí trên App Store

[​IMG]


Hiện tại trên cửa hàng App Store đang miễn phí một số gói sticker dành cho iMessage với thiết kế khá độc đáo, có thể giúp thể hiện cảm xúc theo cách ấn tượng và khiến cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn. Mời các bạn cùng xem và tải về trước khi bị tính phí trở lại nhé.

Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi tải về các gói sticker phía dưới, bạn mở trình nhắn tin iMessage và chọn cửa hàng ứng dụng App Store (biểu tượng tình chữ A). Tiếp tục nhấn vào biểu tượng bốn chấm tròn để mở danh sách các ứng dụng dành cho iMessage đã cài đặt và chọn gói sticker cần sử dụng là xong.
 


1. Panda Stickers - 2018

 • Kích thước file: 3.8 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎‎Panda Stickers - 2018

[​IMG]


2. Bear Stickers - 2018

 • Kích thước file: 3.9 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎Bear Stickers - 2018

[​IMG]


3. Cat Stickers - 2018

 • Kích thước file: 5.3 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎‎Cat Stickers - 2018

[​IMG]


4. Cat Stickers 2 - 2018

 • Kích thước file: 4.3 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎‎Cat Stickers 2 - 2018

[​IMG]


5. Dog Stickers 2 - 2018

 • Kích thước file: 4 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎‎Dog Stickers 2 - 2018

[​IMG]


6. Realistic Cat Stickers

 • Kích thước file: 7.9 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎‎Realistic Cat Stickers

[​IMG]


7. Dog Stickers - 2018

 • Kích thước file: 12.9 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎Dog Stickers - 2018

[​IMG]


8. Owl Stickers - 2018

 • Kích thước file: 7.7 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎‎Owl Stickers - 2018

[​IMG]


9. Pig Stickers - 2018

 • Kích thước file: 5.5 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎‎Pig Stickers - 2018

[​IMG]


10. Cow Stickers - 2018

 • Kích thước file: 3.5 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎‎Cow Stickers - 2018

[​IMG]


11. Pama Stickers

 • Kích thước file: 2.4 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎Pama Stickers

[​IMG]


12. Bunny N Rabbit Stickers

 • Kích thước file: 2.6 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎Bunny N Rabbit Stickers

[​IMG]


13. Easter Stickers - 2018

 • Kích thước file: 12 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎‎Easter Stickers - 2018

[​IMG]


14. Everyday Pumpkin Stickers

 • Kích thước file: 4.6 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)
 • Tải về: ‎‎Everyday Pumpkin Stickers

[​IMG]


15. Animated Ballet GIRL Stickers

[​IMG]

Bình luận về bài viết